Společnost pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu Jednoty bratrské

Adresa: Praha 2 Vinohrady, Lužická 38, 120 00

Stránky: www.jednotabratrska.cz/spolecnost/