vyšlo nové číslo časopisu
Nové bratrské listy 1 - 2021.
Elektronická verze je k dispozici
v sekci
 
Rozloučení s Bratrem Miroslavem Matoušem

Dne 1. dubna 2021 odešel do nebeského domova náš dlouholetý kazatel Bratr Miroslav Matouš (28. 10. 1921 - 1. 4. 2021). Rozloučení se konalo ve vršovickém kostele CČSH v Praze ve středu 7. 4. 2021.