Rodinné neděle v Praze

Každou třetí neděli zve pražský sbor na rodinné bohoslužby. Obsahem bohoslužeb je loutkové divadlo s biblickým příběhem určené dětem. Vše probíhá v rámci liturgie. Tyto bohoslužby však nejsou určeny jenom dětem a mladým rodinám ze sboru, ale všem, kteří by se chtěli dozvědět něco víc o působnosti sboru a o tom, co obsahuje bible.

Jste srdečně zváni

Eva Šormová a členové Rady starších

© 2016 Ochranovský seniorát ČCE | Statistika | Administrace