Požehnané Vánoce a radostný Nový rok
V roce 2022 si připomínáme 300 let od založení Ochranova. Posíláme přání z nově rekonstruovaného ochranovského kostela
V sobotu 13. listopadu 2021 se sejde v Turnově seniorátní Konvent - Synod České misijní provincie UF. Členy s hlasovacím právem jsou vždy dva zástupci za sbor a také seniorátní výbor - Rada ČMPUF. Konvent hodnotí uplynulé období a přijímá rozhodnutí do dalších let.
Jubileum v Turnově
Ochranovský sbor při ČCE v Turnově - Unitas fratrum
Moravian church - Herrhuter Brüderunität

20 let obnovy starobratrského sboru

Pozvání na sborový den v Turnově v neděli 17. října 2021

09.30 - bohoslužby - slouží sestra Benigna Carstens - členka ředitelství Evropské kontinentální provincie
12.00 - pohoštění
14.00 - Sborová slavnost a Hody lásky, Vzpomínky pamětníků - film a fotografie, výhled do budoucnosti - život sboru v dalším dvacetiletí, pozdravy hostů

Psal se rok 2000 a tehdy už náš Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické (od 1. 1. 2000), původní sbor Jednoty bratrské v Turnově koupil od města zchátralý historický dům Na Sboře. K tomu nás vedla potřeba rozvíjet sborové aktivity – od podzimu 1998 jsme se scházeli v propůjčené klubovně turnovského Fokusu – ale také úcta k tradici našich předků. Dům Na Sboře byl do roku 1620 místem působení turnovských „Českých bratří“. Na rekonstrukci domu se pozvolna shromažďovaly finanční prostředky a mnozí bratři a sestry z našeho sboru, ze sborů přátelských i ze zahraničí přiložili ruku k dílu. Poté nastoupila stavební firma Stavko z Košťálova a provedla kompletní rekonstrukci domu. Hledíme-li zpět na tuto dobu, činíme tak s vděčností Pánu Bohu, ale i široké církvi, která nám byla pomocí. Byl to zázrak. V roce 2021  - 18. října 2001 byl dům otevřen pro veřejnost a konaly se zde opět bohoslužby po 400 letech – si tyto události chceme s vděčností připomenout.