Mistr Jan Hus - Jan Amos Komenský - Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

Jednota bratrská vznikla roku 1457 v Kunvaldu u Žamberka, jako reformační církev navazující na učení mistra Jana Husa a Petra Chelčického. Její charakteristikou bylo uznávání Písma svatého, Božího slova, jako nejvyšší autority. Přes dlouhodobá pronásledování byla důležitou kulturní silou v Čechách a na Moravě. Nejznámějšími osobnostmi Jednoty byli biskup Jan Blahoslav, který svým překladem Nového zákona podnítil překlad celého Písma a tak vydání Bible kralické, a biskup Jan Amos Komenský. Při násilné rekatolizaci pro bitvě na Bílé hoře odešli bratři do exilu a Jednota v Čechách na dvě staletí žila jen v tradici tajných nekatolíků.

Roku 1722 přijal hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf na svém panství v Sasku první část především z Moravy uprchlých rodin stále udržujících bratrské tradice a ti zde založili osadu Ochranov (Herrnhut). Ta se rychle rozrůstala a hraběti Zinzendorfovi se podařilo vytvořit v Ochranově skutečné křesťanské společenství a stanovit základní rysy obnovené Jednoty bratrské. Z Ochranova se bratrské sbory rozšířily během následujících třiceti let do dalších míst v Německých zemích, Holandsku, Dánsku, Anglii, severní Americe. Misijní dílo Jednoty od r.1732 začalo fungovat na Západoindických ostrovech, Grónsku a Jižní Americe. Do „země otců“ se obnovená Jednota vrátila roku 1862 a v roce 1870 byl založen první sbor v Potštejně.

Dnes je Jednota bratrská rozdělena do devatenácti provincií – organizačních celků, které spojuje společný řád určovaný synodem Unitas fratrum. Nachází se na čtyřech kontinentech od Aljašky po Tibet a od Labradoru po Jižní Afriku.
    
Více informací naleznete v dokumentu Historie Jednoty bratrské v sekci Dokumenty.

Severoamerický region

1.   Aljaška (1843)
2.   Americká jižní (1753)
2B. Kuba - Misijní provincie
3.   Americká severní (1741)
3B. Labrador (1771) - Misijní provincie

Jihoamerický region

4.   Guyana (1730, obnovena 1878)
5.   Honduras (1930)
5B. Honduras - Misijní provincie
6.   Jamajka a Kajmanské ostrovy (1754) 
7.   Kostarika (1988)
8.   Nicaragua (1849)
9.   Surinam (1735)
10. Západoindická – Panenské ostrovy, Antigua, St. Kitts, Barbados, Tobago a Trinidad (1732) 

Evropský region

11.  Britská – Velká Británie a Severní Irsko (1724)
12.  Evropská kontinentální - Německo, Holandsko, Dánsko, Švédsko a Švýcarsko (1722)
12B.Česká misijní provincie (Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické) 
13.  Česká 

Africký region

14.  Jižní Afrika – západní oblast (1737, obnovena 1792) a východní oblast (1828)
15.  Kongo
16.  Malawi
17.  Tanzanie jih (1891)
18.  Tanzanie jihozápad (1977)
19.  Tanzanie Kigoma - Tanganika (2012)
19B. Burundi - Misijní Provincie
20.  Tanzanie Rukwa (1984)
21.  Tanzanie sever - (2012)
22.  Tanzanie východ (2014)
23.  Tanzanie západ (1897)
24.  Zambie (2014)

Misijní oblasti

Angola, Belize, Centrální Jižní Tanzanie, Francouzská Guyana, Garifuna, Haiti, Iringa, Jižní Asie, Keňa, Mbozi, Peru, Ruvume a Njombe, Rwanda, Sierra Leone, Sud Kivu a Katanga, Uganda, Zanzibar