Od ledna se také v našich sborech používá nový zpěvník. Najdeme tu písně známé i zcela nové. V některých sborech je možno jej zakoupit.
Požehnané Vánoce a radostný Nový rok
V roce 2022 si připomínáme 300 let od založení Ochranova. Posíláme přání z nově rekonstruovaného ochranovského kostela
V sobotu 13. listopadu 2021 se sejde v Turnově seniorátní Konvent - Synod České misijní provincie UF. Členy s hlasovacím právem jsou vždy dva zástupci za sbor a také seniorátní výbor - Rada ČMPUF. Konvent hodnotí uplynulé období a přijímá rozhodnutí do dalších let.
Jubileum v Turnově
Ochranovský sbor při ČCE v Turnově - Unitas fratrum
Moravian church - Herrhuter Brüderunität

20 let obnovy starobratrského sboru

Pozvání na sborový den v Turnově v neděli 17. října 2021

09.30 - bohoslužby - slouží sestra Benigna Carstens - členka ředitelství Evropské kontinentální provincie
12.00 - pohoštění
14.00 - Sborová slavnost a Hody lásky, Vzpomínky pamětníků - film a fotografie, výhled do budoucnosti - život sboru v dalším dvacetiletí, pozdravy hostů

Podkategorie