Více jak po roce se mohli opět setkat kazatelé, kazatelky a další pracovníci v církvi k pastorální poradě. Sešli jsme se v Praze v Milíčově kapli, sídle pražského Ochranovského sboru (v rouškách a rozestupech, jak vidíme na přiložené fotografii). Vedle biblické práce bylo téma rozhovorů užívání liturgie a pořadů bohoslužeb při zvláštních bohoslužebných shromážděních.
Další velké téma byl strategický plán církve a rozvojový plán sborů. Jako host byl přizván bratr Zvonimír Šorm, celocírkevní farář pro duchovenskou službu. Věříme, že přednáška i podnětná diskuse byla přínosem pro život církve i sborů.
Letní bohoslužby na kostelíku v Kořenově se konají pravidelně od června do konce září. Začínají tedy již v neděli 6. června. Bohoslužby jsou vždy od 10 hodin a vystřídají se tu různí kazatelé z různých církví. Podrobnosti najdete na webových stránkách http://korenov.evangnet.cz/
Přejeme vám pěkný a požehnaný letní čas.
Noc kostelů 2021
V pátek 28. května se téměř 1200 kostelů a modliteben opět otevře pro veřejnost při tradiční Noci kostelů. Aktuální program v konkrétních kostelech najdete na webových stránkách https://www.nockostelu.cz/

V pátek 21. května se v Praze v Komunitním centru Matky Terezy konalo 3. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické. Synod zvolil novou Synodní radu ve složení: 
synodní senior Pavel Pokorný, dosavadní farář v Praze - Střešovicích,
synodní kurátor Jiří Schneider.
první náměstek synodního seniora Ondřej Titěra, farář v Jablonci nad Nisou,
druhý náměstek synodního seniora Roman Mazur, farář v Praze v Libni
první náměstkyně synodního kurátora Simona Kopecká,
druhá náměstkyně synodního kurátora Jana Šarounová.

Podkategorie