Jubileum v Turnově
Ochranovský sbor při ČCE v Turnově - Unitas fratrum
Moravian church - Herrhuter Brüderunität

20 let obnovy starobratrského sboru

Pozvání na sborový den v Turnově v neděli 17. října 2021

09.30 - bohoslužby - slouží sestra Benigna Carstens - členka ředitelství Evropské kontinentální provincie
12.00 - pohoštění
14.00 - Sborová slavnost a Hody lásky, Vzpomínky pamětníků - film a fotografie, výhled do budoucnosti - život sboru v dalším dvacetiletí, pozdravy hostů