V sobotu 13. listopadu 2021 se sejde v Turnově seniorátní Konvent - Synod České misijní provincie UF. Členy s hlasovacím právem jsou vždy dva zástupci za sbor a také seniorátní výbor - Rada ČMPUF. Konvent hodnotí uplynulé období a přijímá rozhodnutí do dalších let.