Požehnané Vánoce a radostný Nový rok
V roce 2022 si připomínáme 300 let od založení Ochranova. Posíláme přání z nově rekonstruovaného ochranovského kostela