Více jak po roce se mohli opět setkat kazatelé, kazatelky a další pracovníci v církvi k pastorální poradě. Sešli jsme se v Praze v Milíčově kapli, sídle pražského Ochranovského sboru (v rouškách a rozestupech, jak vidíme na přiložené fotografii). Vedle biblické práce bylo téma rozhovorů užívání liturgie a pořadů bohoslužeb při zvláštních bohoslužebných shromážděních.
Další velké téma byl strategický plán církve a rozvojový plán sborů. Jako host byl přizván bratr Zvonimír Šorm, celocírkevní farář pro duchovenskou službu. Věříme, že přednáška i podnětná diskuse byla přínosem pro život církve i sborů.