Vyšlo další letošní číslo časopisu
Nové bratrské listy 2 - 2021.
Elektronická verze je k dispozici
Kalich 2021

pozvání na Husův den v neděli 4. července 2021

 9:30   - bohoslužby v Železném Brodě - kázání: Pavel Kameník
12:00  - pohoštění
15:00  - odpoledne ve skalách na Kalichu
           - kázání: Svetozár Slavka
           - přednáška: Václav Hurt – evangelický farář v Litomyšli
           "PRAVDA VÁS OSVOBODÍ" – Husův zápas o pravdu a svobodu
 
v sobotu 3. 7. se koná noční setkání ve skalách na Kalichu ve 22:00, setkání u vodárny ve 21:30
Více jak po roce se mohli opět setkat kazatelé, kazatelky a další pracovníci v církvi k pastorální poradě. Sešli jsme se v Praze v Milíčově kapli, sídle pražského Ochranovského sboru (v rouškách a rozestupech, jak vidíme na přiložené fotografii). Vedle biblické práce bylo téma rozhovorů užívání liturgie a pořadů bohoslužeb při zvláštních bohoslužebných shromážděních.
Další velké téma byl strategický plán církve a rozvojový plán sborů. Jako host byl přizván bratr Zvonimír Šorm, celocírkevní farář pro duchovenskou službu. Věříme, že přednáška i podnětná diskuse byla přínosem pro život církve i sborů.
Letní bohoslužby na kostelíku v Kořenově se konají pravidelně od června do konce září. Začínají tedy již v neděli 6. června. Bohoslužby jsou vždy od 10 hodin a vystřídají se tu různí kazatelé z různých církví. Podrobnosti najdete na webových stránkách http://korenov.evangnet.cz/
Přejeme vám pěkný a požehnaný letní čas.

Podkategorie