Srdečně vás zveme na Den misijní provincie s tématem
300. výročí založení Ochranova