Srdečně vás zveme na Den misijní provincie s tématem 300. výročí založení Ochranova.