Další letošní číslo časopisu 
Nové bratrské listy 3 - 2021.
Elektronická verze je k dispozici