Odešel Miroslav Hloušek

Od 29. prosince 2008 již není bratr Miroslav Hloušek mezi námi. Odešel pokojně do nebeského domova v nedožitých 82 letech (narozen 9.2.1927).

Ochotně dal svůj život do služby Hospodinu, přijal celoživotní poslání kazatele Jednoty bratrské. V atmosféře programově ateistické společnosti to byla oběť – ale stála mu za to. Žil naplno Jednotou bratrskou, minulou i současnou, žil pro ni ve své službě Kristu.

Byl kazatelem ve třech sborech Jednoty bratrské: Loučky (1950), Rovensko p.Troskami (1950–1972), Železný Brod (1972–1995). Počítáme-li jeho službu jako pomocného kazatele u bratra F.T.Petra v Železném Brodě, pak jeho aktivní služba v církvi vykazuje 50 let! Vedle sborové práce přijímal i práci celocírkevní v různých komisích, byl několik let členem Úzké rady. Napsal mnoho článků o bratrské historii a o současných sborech Jednoty v zahraničí i do Kostnických jisker. Historii a osobnosti své církve měl rád, s manželkou Bronislavou navštívil mnoho sborů Evropské kontinentální provincie, Britské provincie, navštívili i USA. To předpokládalo velkou skromnost v životních potřebách při nízkém farářském platu!

V době odpočinku sledoval se zájmem život sborů Jednoty i události v ekumeně. Těžce nesl průnik cizích vlivů, které vedly k rozdělení Jednoty, o to více se ale zajímal o každý i drobný úspěch Ochranovského seniorátu při ČCE. O jeho modlitby a povzbuzování jsme nyní ochuzeni. S vděčností Pánu Bohu budeme na něho vzpomínat. Byl propuštěn ze své služby, aby byl přijat v radost svého Pána.

J.Polma

««« Předchozí text: Třetí číslo Nových bratrských listů Následující text: Br. Václav Kačer ukončil kazatelskou službu »»»

22.2.2009 Ne 19:32 | Sborový život | tisk | 1044x

© 2016 Ochranovský seniorát ČCE | Statistika | Administrace