Stručně o Jednotě bratrské


Stručná historie Jednoty bratrské

Jednota bratrská vznikla roku 1457 v Kunvaldu u Žamberka, jako reformační církev navazující na učení mistra Jana Husa a Petra Chelčického. Její charakteristikou bylo uznávání Písma svatého, Božího slova, jako nejvyšší autority. Přes dlouhodobá pronásledování byla důležitou kulturní silou v Čechách a na Moravě. Nejznámějšími osobnostmi Jednoty byli biskup Jan Blahoslav, který svým překladem Nového zákona podnítil překlad celého Písma a tak vydání Bible kralické, a biskup Jan Amos Komenský. Při násilné rekatolizaci pro bitvě na Bílé hoře odešli bratři do exilu a Jednota v Čechách na dvě staletí žila jen v tradici tajných nekatolíků.

Roku 1722 přijal hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf na svém panství v Sasku první část především z Moravy uprchlých rodin stále udržujících bratrské tradice a ti zde založili osadu Ochranov (Herrnhut). Ta se rychle rozrůstala a hraběti Zinzendorfovi se podařilo vytvořit v Ochranově skutečné křesťanské společenství a stanovit základní rysy obnovené Jednoty bratrské. Z Ochranova se bratrské sbory rozšířily během následujících třiceti let do dalších míst v Německých zemích, Holandsku, Dánsku, Anglii, severní Americe. Misijní dílo Jednoty od r.1732 začalo fungovat na Západoindických ostrovech, Grónsku a Jižní Americe. Do „země otců“ se obnovená Jednota vrátila roku 1862 a v roce 1870 byl založen první sbor v Potštejně.

Dnes je Jednota bratrská rozdělena do devatenácti provincií – organizačních celků, které spojuje společný řád určovaný synodem Unitas fratrum. Nachází se na čtyřech kontinentech od Aljašky po Tibet a od Labradoru po Jižní Afriku.

Více informací naleznete v dokumentu Historie Jednoty bratrské v sekci Dokumenty.


Rozšíření Jednoty bratrské – Unitas Fratrum – ve světě
Severomerický region

1. Aljaška (*1843)
2. Labrador (*1771)
3. Americká severní (*1741)
4. Americká jižní (*1753)

Jihoamerický region

5. Honduras (*1930)
6. Nicaragua (*1849)
7. Kostarika (*1988)
8. Jamajka (*1754)
9. Západoindická – Panenské ostrovy,    Antigua, St.Kitts, Barbados, Tobago    a Trinidad (*1732)
10. Guayana (*1730, obnovena 1878)
11. Surinam (*1735)

Evropský region

12. Britská – Velká Británie a Severní      Irsko (*1724)
13. Evropská kontinentální
     - Německo, Holandsko, Dánsko,
     Švédsko a Švýcarsko (*1722)
14A.Česká (*1457, obnovena 1862)
14B.Český distrikt – Ochranovský
      seniorát ČCE (*1999 rozdělením       české provincie)

Africký region

15. Tanzánie západ (*1897)
16. Tanzánie jihozápad (*1977)
17. Tanzánie jih (*1891)
18. Tanzánie Rukwa (*1984)
19. Jihoafrická – západní oblast      (*1737, obnovena 1792) a východní      oblast (*1828)

Misijní práce

20. mezi indiány Garifuna na Kajmaních       ostrovech v Karibském moři
21. domov pro mentálně postižené      arabské dívky v Ramallah       u Jeruzaléma
22. mezi Tibeťany v severoindickém      Rádžpúru a kašmírském Ladaku
23. mezi eskymáky Yuppik na Dálném       východě (Čukotka)
24. mezi černochy v africkém Zairu
      a Malawi
© 2016 Ochranovský seniorát ČCE | Statistika | Administrace