Kostelíčku v Kořenově bude příští rok 100 let


Prosíme, pomozte !!

Milí přátelé,
Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické kupuje od Jednoty bratrské za výhodnou cenu tento malý kostelíček, který je vzácným pro mnohé členy seniorátu, neboť v něm prožili krásná léta mládí i mnoho požehnaných setkání s Božím slovem.

V roce 1948 zřídila Jednota bratrská horský domov v Polubném pro rekreační péči o děti a mládež. Chata (dnes hotel Adria) spolu s kostelíkem se stala místem tělesného i duchovního osvěžení nejen pro mladé. Někteří tu našli víru a upevnili ji, jiní tu navázali pevné přátelství i partnerské pouto na celý život. Toto evangelizační dílo od počátku silně ovlivnil bratr Boris Uher. Padesátá léta tuto činnost církve podvázala až nakonec znemožnila.

V současné době se v červenci a v srpnu konají v kostelíku pravidelná nedělní shromáždění, která mají silně ekumenický charakter. Dnes je oganizuje Ochranovský sbor při ČCE v Tanvaldě. První srpnovou neděli se sem od roku 1997 sjíždějí bývalí “Polubňáci”, ti, kteří tu pobývali za svého mládí. Samozřejmě se k nim ráda připojuje i mladší generace. Je to družné společenství, otevřené pro každého.

Kostelíček

Osmiboká kaple bývalé německé evangelické církve a.v. byla postavena za necelé čtyři měsíce v roce 1909. Horský hřbitov u ní byl založen, ale nepovolen, roku 1911. Pohřbívat se tu začalo až v r. 1913 bez ohledu na úřady.

V roce 1948 kostelíček začala používat Jednota bratrská, do jejího vlastnicví byl předán v roce 1959.

Citujeme ze zprávy sboru Jednoty bratrské v Tanvaldě – Dolní Smržovce, otištěné v časopise Jednota bratrská 1968: “Kostelík se stává objektem veliké pozornosti všech návštěvníků. Obdivují jeho stavební sloh, jeho prostotu, ale také se pozastavují nad jeho chátráním. Všichni si tuto skutečnost hluboce uvědomujeme. Ovšem nestačí jenom uvažovat, diskutovat, ale jednat. Chtěli bychom letos konečně se dáti do velkých oprav… vyžadujících značných finančních nákladů. Obrátili jsme se prostřednictvím časopisu a osobních dopisů na mnohé, kteří mají kostelíček v dobré paměti. Naše důvěra nebyla zklamána, ale ještě posilněna. Uvědomili jsme si, že když lid Boží se spojí ve společné věci, vykoná požehnané dílo.… Ze společného úsilí vyroste dílo, z kterého budeme míti všichni radost. Všechno, cokoli z lásky učiníme nebo obětujeme, přinese užitek pro další… Děkujeme za dary i modlitby. R.B.” (strana 56)

Kostelík byl opraven, ale od té doby uběhlo mnoho času..

Navazujeme na výzvu z roku 1968 a prosíme vás o pomoc. Neživme v sobě hořkost a neohlížejme se zpět. Pohleďme do budoucnosti a učiňme vše pro to, aby toto místo zvěstování Kristova evangelia mohlo i do budoucna plnit svůj účel. Pomozme tomu svým zájmem, svými dary, případně pomocí svých rukou. Je v našich možnostech kostelík zakoupit a pečovat o něj. Tyto možnosti nám dal Pán Bůh sám.

Kostelík je zdaleka viditelný ve dne, ale i v noci díky nasvícení přitahuje pozornost. Chceme, aby obnova kostelíku byla světlem nejen celému seniorátu, ale i znamením mnohým dalším, že činné křesťanství patří do současné společnosti. Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5,16)

Chcete pomoci?

Číslo konta pro váš dar: 963354389/0800, variabilní symbol 782008
Kontakt: jiri.polma (at) seznam.cz

Děkujeme!

Za seniorátní výbor:
Jana Uhlířová, seniorátní kurátorka
Jiří Polma, senior

PDF verze zprávy

««« Předchozí text: Kostelík a fara v Potštějně Následující text: První číslo Nových bratrských listů 2008 na webu »»»

16.7.2008 St 00:37 | Seniorátní akce | tisk | 2176x

© 2016 Ochranovský seniorát ČCE | Statistika | Administrace