Noční Kalich

Milí přátelé, sestry a bratří,
letos se sejdeme na Kalichu při Husovu dni 6.7. již po dvacáté! Možná je to dobrý důvod k tomu, abychom zkusili ještě něco nového.
Zveme vás na netradiční setkání v předvečer Husova dne na „noční Kalich“.

Proč noční?
Chceme si přiblížit situaci a pocity našich předků, kteří kdysi v utajení procházeli skalním bludištěm, aby se ve skalní „modlitebně“ setkali s bratřími a sestrami při čtení z Písma a při večeři Páně za tichého zpěvu duchovních písní. Tak to bývalo v dobách náboženské nesvobody… Také my chceme projít skalním labyrintem k noční pobožnosti ve 22.15 hodin.

Jak se sejdeme?
Může přijít každý sám z kteréhokoli směru. Ti, kdo chtějí jít společně, se sejdou na faře Ochranovského sboru v Železném Brodě do 20 hodin, aby se posílili večeří a odložili tu svá zavazadla. Tady se rozhodneme, půjdeme-li pěšky (asi 6 km), či se přiblížíme do Besedic auty…

Co budete potřebovat?
Na cestu skalami noční vidění nebo dobrého průvodce, který vás povede za ruku. Usnadnit si to můžete nějakým krytým světlem, od kterého nejde zapálit les. Na přespání na faře v Železném Brodě karimatku, spacák a tak…, své hygienické potřeby… Potřebovat nebudete společenský oblek a parádní botky….

Doporučujeme:
Cestou Besedicemi nedráždit psy, bavit se ne příliš nahlas, neodhazovat odpadky! Kdo se bojí tmy, může se držet něčí laskavé ruky. (Za ruce ovšem můžete držet i když se nebojíte. Jít ruku v ruce je příjemné.)

Co potom?
Po návratu do Železného Brodu si mohou nespavci zapálit oheň na farní zahradě a třeba si přiteplit žaludek opečenými uzenkami. Spát budete, jak si ustelete na zemi v modlitebně, pod širákem nebo ve stanu, který si přivezete a postavíte. V neděli pak se doufá, že se zúčastníte dopoledního shromáždění v 9.30 hodin a snad odpoledního shromáždění na Kalichu v 15 hod. Mezitím bude společný oběd.

Jestli jste dočetli až sem
a jste zlákáni k účasti, prosím, ohlaste se u J.Polmy: telefon 739 244 649, E-mail: jiri.polma (at) seznam.cz do 5.7. 12.00 hod. Neb dle počtu přihlášených se bude připravovat proviant!

Mějte se dobře, těšíme se na vás.
Vaši Jana Uhlířová a Jiří Polma, kteří se činí odpovědnými za tuto akci.

««« Předchozí text: Kalich 2008 Následující text: Foto z nočního i odpoledního Kalichu »»»

26.6.2008 Čt 11:10 | Seniorátní akce | tisk | 2018x

© 2016 Ochranovský seniorát ČCE | Statistika | Administrace