Vítejte na stránkách České misijní provincie Obnovené Jednoty bratrské. Jsme součástí celosvětově rozšířené církve – Unitas fratrum – vzniklé v 18. století z moravských exulantů v saském Herrnhutu (Ochranově) a navazující na předbělohorskou Jednotu bratrskou především ve formě učení a víry. Navazuje mimo jiné na biskupa Jednoty bratrské a „učitele národů“ J. A. Komenského. Naše sbory v Čechách jsou jako Ochranovský seniorát od r. 2000 součástí Českobratrské církve evangelické.

Naše heslo pro rok 2024:

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.
(1.Korintským 16,14)

V našich sborech najdete srdečná, otevřená společenství, ve kterých se sdílíme se svými životními radostmi i starostmi. Uvítáme i vás – neváhejte a navštivte nás, naše dveře jsou otevřené. Pořádáme řadu akcí a setkání (duchovních, kulturních i společenských) pro naše nejmladší, nadějné mládí i ty životem nejzkušenější.

Těšíme se na Vás.