Všem sestrám

Aktuality – pro práci sester ve sborech Ochranovského seniorátu

Milé sestry,
zdravíme Vás slovy písma: „Posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.“ Efezským 6,10

Připomínáme Vám,že naše letošní jarní setkání se uskuteční opět v Ochranovském sboru v Turnově v sobotu 19. dubna 2008, začátek v 9,00 hodin.

Jako hlavní téma jsme zvolili otázku „Křesťanství a východní náboženské směry – existují v jejich vztahu styčné body?“ Přednášku nám přislíbil Doc. ThDr. Pavel Hošek z Evangelické theologické fakulty v Praze.

Dále je v programu zařazen příspěvek z cyklu"Významné ženy v dějinách Jednoty bratrské", který jsme loni zahájili – Johanka Krajířová z Krajku a významné ženy kolem J.A.Komenského. Na odpoledne je zařazena informace ses. T. Kalousové o práci Ekumenického fóra křesťanských žen v naší republice a příspěvek J. Pernerové o nadcházejícím evropském setkání žen Jednoty bratrské, které bude v létě v Herrnhutu.

Nebudou chybět ani pozdravy a příspěvky z našich sborů a tradiční sbírka, kterou vždy věnujeme částečně na podporu práce s mládeží v našich sborech a na humanitární účely pro tanzánijské děti prostřednictvím Herrnhuter Missionshilfe.

Těšíme se, že se opět díky pohostinnosti turnovského sboru v hojném počtu sejdeme.

Přejeme Vám pro Vaši práci ve sborech Boží vedení a hluboké duchovní prožitky.
Libuše Bernardová a Marie Ulrichová

Své podněty, dotazy a připomínky můžete zasílat na e-mailovou adresu: e.bernardova (at) centrum.cz
nebo telefonovat na číslo 272 928 378 nebo 602 390 157

Následující text: Čtvrté číslo Nových bratrských listů 2007 »»»

Administrator | 12.2.2008 Út 02:06 | Seniorátní akce | trvalý odkaz | tisk

© 2008 Ochranovský seniorát ČCE | Statistika | Administrace