Sborník k 80. narozeninám A. Ulricha s příspěvky P. Filipiho, N. Rejchrtové, B. Uhra, Th. Gilla, A. Vacovského, M. Plecháče, M. Hlouška a dalších. ÚCK 1990, 
počet stran 138,
100,- Kč

Medaile  J. A. Komenský

Pamětní medaile
vydaná
k 400. výročí
narození
J. A. Komenského
(průměr 6,5 cm)
300,- Kč

Z dějin a odkazu české reformace k 550. výročí vzniku Jednoty bratrské, Petr Zemek a Jan Klumpera, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě 2007,
počet stran 64.
70,- Kč

Jindřich Halama: A kámen je ten tam
Sbírka kázání s příspěvky Theodora Gilla, Alfreda
Kocába, Dušana Čapka, Theo
Clemense, Jana Niebauera a Josefa Helikara.

Ochranovská Jednota bratrská 2000, Počet stran: 95
Cena: 100,- Kč
Jednota bratrská 1457 - 2007
Sborník s texty Jindřicha Halamy jr., Františka
Hýbla, Živana Kužela, 
Jiřího
Polmy a Jany Uhlířové. 
Muzeum Komenského v 
Přerově, 2007, 
počet stran 32. 

50,- Kč

Výběr vyprávění, článků a kázání
biskupa Adolfa Ulricha, 
uspořádal
Miroslav Matouš.
Praha, Bonaventura 1999,
počet stran 55.
80,- Kč