Přicházejí prázdniny a s nimi náš tradiční Husův den.

V neděli 6. července v 9.30 hodin začíná bohoslužebné shromáždění v Železném Brodě v Komenského ulici. Počítáme, že se všichni hosté zdrží také na společný oběd. Ve volných chvílích je možno prohlédnout si dokonce tři výstavky, dvě nám zůstaly po Noci kostelů: Labyrint světa a ráj srdce (J.A.Komenský) a Sbor Jednoty bratrské v Železném Brodě v labyrintu světa pro ráj srdce – historie sboru v nelehkých poměrech.Třetí výstava je zapůjčena z Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodě, je to putovní výstava JAK chtěl změnit svět. Přibližuje základní ideu Komenského, že svět, který nám byl svěřen, je krásný a stojí za to usilovat, aby se všelijaké problémy překonaly a člověk našel vlastní smysl své existence.

Těšíme se na setkání s vámi.