Jednota bratrská 1457 - 2007
Sborník s texty Jindřicha Halamy jr., Františka
Hýbla, Živana Kužela, 
Jiřího
Polmy a Jany Uhlířové. 
Muzeum Komenského v 
Přerově, 2007, 
počet stran 32. 

50,- Kč