Jindřich Halama: A kámen je ten tam
Sbírka kázání s příspěvky Theodora Gilla, Alfreda
Kocába, Dušana Čapka, Theo
Clemense, Jana Niebauera a Josefa Helikara.

Ochranovská Jednota bratrská 2000, Počet stran: 95
Cena: 100,- Kč