Sborník k 80. narozeninám A. Ulricha s příspěvky P. Filipiho, N. Rejchrtové, B. Uhra, Th. Gilla, A. Vacovského, M. Plecháče, M. Hlouška a dalších. ÚCK 1990, 
počet stran 138,
100,- Kč